Antrenör Eğitim Talimatı

Antrenör Eğitim Talimatı

14.12. 2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan Antrenör Eğitimi Talimatı ektedir.

antremor_egitim_talimati

 

COMMENTS